پندها و اندرزها

شخصیت مرحوم آیت الله حائری شیرازی

مرحوم آیت الله مصباح یزدی

⬅️ کوچکترین خودخواهی
در آیت الله حائری وجود نداشت
[روحیه‌ی] گذشت او، شبیه افسانه بود

آيت الله حائری شيرازی
دارای دو صفت ممتاز بود
اول اين كه اگر چيزی را
تشخيص می داد كه وظيفه است
كوتاهی نمی كرد
حتی اگر ديگران هم
آن كار را ناشدنی بدانند
او دست از وظيفه بر نمی داشت

البته آدمی معصوم نيست
و ممكن است، اشتباه كند
اما به هر حال وظيفه او
همان است كه فهميده است

صراحت در اقرار به اشتباه
ديگر ويژگی ممتاز و کم نظير
آيت الله حائری است

گاه خودخواهی انسان
اجازه نمی دهد كه به اشتباه خود
اقرار كند
چنين كاری برای عالمی
چون ايشان، خيلی سنگين است
اما كوچكترين خودخواهی در ايشان
وجود نداشت و ابايی از اذعان
به اشتباه نداشتند

بعضی از این فضیلت های ایشان را
اگر انسان بخواهد در یک ترازویی
ارزشیابی بکند
هر کدام از این فضیلت ها را
اگر در یک کفه ی ترازو قرار بدهیم
کفه ی دیگر رو به آسمان می رود
خیلی سنگین است

تواضع، گذشت و سعه صدر
آيت الله حائری ، مثال زدنی بود

بنده شيراز بودم و ايشان در مسجد وكيل
به ايراد خطبه نماز جمعه می پرداخت
برخی از كسانی كه علی القاعده
بايد دوست ايشان می بودند
می گفتند حائری مرگت باد
اما
ايشان با لبخند می گفت
انشاء الله
چنين گذشتی
شبيه به افسانه است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا